Valkyrie Riders Nord Danmark

Valkyrie Riders Nord.
 


For Valkyrie Riders nord er omdrejningspunktet først og fremmest socialt samvær/råhygge, bikerture og udveksling af "guldkorn".
Vi ved vi er få, men skulle du være ejer af en Honda Valkyrie/Rune, bor i Danmark, så vis flaget.....  du er mere end velkommen i klubben🙂

På denne hjemmeside er der diverse oplysninger om Valkyrie/ tips/ foto/ ideer/ links.

Hvis du har nogle gode tips, fotos eller en god Valkyriehistorie er du velkommen til at sende dem. Så vil vi lægge det ind på siderne til fælles fornøjelse for Valkyrie og andre mc kører.

Klik rundt på siderne -  god fornøjelse.
Du kan nu også finde os på Facebook under valkyrie riders nord.dk

Du er velkommen til at kontakte vores President for Valkyrie Riders Nord på mail:
Karl Jørgensen - 

KKMJ1963@gmail.com


Eller skrive i vores gæstebog. 

Vi er medlem af VRCC international (Valkyrie Riders Cruiser Club), en klub for Valkyriekører.


Logoet er det internationale VRCC mærke.
 

Vi bruger dette rygmærke.
Nogle af os kører også med det, men det bestemmer du selv.
Så kan vi kendes på landevejen.🤩

Klubbens "regler"

* Kontingent  -  kun en årlig "klat" på 150 kr pr. medlem til drift af hjemmesiden 😎
* Generalforsamlingen foregår på et meget uformelt plan over en kop kaffe
* Den eneste "røde tråd" er at vi alle kører Honda Valkyrie/Rune 

Vi afholder en uformel generalforsamling en gang om året.
Formand: Mail: KKMJ1963@gmail.com

Al henvendelse sker til Formand : KKMJ1963@gmail.com

Kasserer/Sekretær : kim.b.bonnesen@gmail.com

Webmaster & Facebook : Johnny Jønsson. Mail: jonygoog@gmail.com 

Bestyrelses medlem : Keld Ploug (Lollands træf) Mail: kploug@live.dk

Tovholder Øst: Johnny/ Kim 

Tovholder Syd: åben

Tovholder Nord: åben


Leaders of The Pack.

Der holdes nøje øje med klubkassen.

Valkyrie "Nationalsang"
The Valk Song af Peter Vollath.

Kik ind på Lindholmhøje 2013 og hør Valkyriesangen og se slide show.

Statue af Valkyrien står i Churchill parken i København
ved Esplanaden.


Lindholm høje.
Da Valkyrierne besøgte datiden


Velkommen til vores hjemmeside
En lille intro til vores internationale venner 
En video lavet af en af de Europæiske stiftere af VRCC EU som er en gruppe under vores Internationale VRCC 

God fornøjelse